Nondedrie, een gratis biografie!

Nondedrie, een gratis biografie!

Utrecht

Aangeboden

Nondedrie, een gratis biografie!

 

Hallo, wilt u een biografie cadeau?


Download in dat geval de biografie Het Grondsop voor de Goddelozen op http://www.jpvanpraag.nl gratis.

 

In de biografie van 567 pagina’s waar meer dan 10 jaar werk in zit worden leven en werk van de humanist J.P. van Praag behandeld. Maar nu komt het! Van Praag zette zich in voor gelijkberechtiging van buitenkerkelijken.

 

Nu zult u vragen wat daar bijzonder aan is. Alles!

 

Humanisten spannen zich niet in voor de emancipatie van bevolkingsgroepen.

 

Dat maakt Van Praag juist interessant. De vraag wat te denken van de “humanistische” geheimtaal rechtvaardigt de biografie eveneens (de reden van de aanhalingstekens blijkt straks).

 

U gaat zich erover verbazen dat hij  sociale doeleinden achterwege liet, hoewel humanisme zonder medemenselijkheid onbestaanbaar is. Men mag van humanisten verwachten dat zij de wereld een heel klein beetje leefbaarder maken.

 

Zij  behoren een bijdrage te leveren aan het algemene welzijn. Wat dit concreet inhoudt? U weet dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter wordt. Humanisten horen op te komen voor de armen. Dit betekent: de rijken oproepen de armen te ondersteunen, ziekenhuizen voor de armen stichten, armlastige studenten door moeilijke tijden helpen en voor zwervers, daklozen en andere hulpbehoevenden nachtopvang gereed houden en hen op vrijdagavond gratis maaltijden aanbieden.

 

Nu dit allemaal niet gebeurt mag u zich afvragen of hier nog van humanisme kan worden gesproken. Of betreft het nu opeens de leer van de heersende klasse die immers buitenkerkelijk is? Dit zou betekenen dat de rijken volgens de “humanisten” wel, en de armen geen steun behoeven. Zegt u het maar. U zult aan het eind van de biografie verheugd zijn over de aangereikte inzichten. Misschien acht u veelzeggend dat er in het Humanistisch Verbond decennialang onbegrip heerste over levensbeschouwelijke kwesties als homoseksualiteit (dat niet "normaal" zou zijn).

 

Voordat u gaat concluderen dat hier niet meer van humanisme kan worden gesproken moet u weten dat er conservatieve leraren, docenten en hoogleraren lid zijn van het Humanistisch Verbond. Hoe u er ook over mag denken, u krijgt enig inzicht in de geschiedenis van de buitenkerkelijken in de 20e eeuw en een visie op Van Praag, de gedreven en getergde leider van de humanisten.

 

info@jpvanpraag.nl

 

S. Wielrijder

 

Deze advertentiecode kopieëren om te verwijderen: 333178806011599700

Verwijder deze advertentie € 4,50 excl. B.T.W. inclusief factuur

€ 3,90 betalen